اخبار
آرشیو
جلسه کارگروه نظام اعتباربخشـی ملّی و تدوین استانداردهای اعتباربخشی کلان منطقه 10 آمایشی برگزار شد.
1402/12/07
جلسه کارگروه نظام اعتباربخشـی ملّی و تدوین استانداردهای اعتباربخشی کلان منطقه 10 آمایشی برگزار شد.
ر راستای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره­وری در آموزش پزشکی، دهمین جلسه کارگروه نظام اعتباربخشی ملّی و تدوین استانداردهای آموزشی روز دوشنبه 7 اسفند ماه بصورت آنلاین و با حضور نمایندگان کلیه دانشگاه­های کلان منطقه 10 آمایشی تشکیل شد.
سامانه جدید مدیریت یادگیری (LMS) دانشگاه راه اندازی شد
1402/08/03
سامانه جدید مدیریت یادگیری (LMS) دانشگاه راه اندازی شد
سامانه جدید مدیریت یادگیری (LMS) دانشگاه راه اندازی شد و از طریق لینک
توانمندسازی
رسانه و انتشارات
آموزش مجازی
Template settings