اخبار
آرشیو
دوره آموزشی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی ایران با هدف توانمندسازی در حوزه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور برگزار شد.
1403/03/01
دوره آموزشی مشترک دانشگاه‌های علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی ایران با هدف توانمندسازی در حوزه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور برگزار شد.
با هدف توانمندسازی ارزیابان و کارشناسان حوزه اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی سراسر کشور مطابق برنامه ریزی انجام گرفته در دانشگاه علوم پزشکی شیراز عناوین زیر با حضور اساتید پیشکسوت و توانمند اعتباربخشی‌آموزشی
برگزاری دومین جلسه تولید محتوای آموزشی جهت استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی
1403/02/19
برگزاری دومین جلسه تولید محتوای آموزشی جهت استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی
دومین جلسه هماهنگی تولید محتوای استانداردهای اعتباربخشی آموزشی مراکز آموزشی و درمانی و بیمارستان­ها، چهارشنبه 19 اردیبهشت ماه در مرکز مطالعات و توسعه آموزش تشکیل شد.
بازدید تیم اعتباربخشی از بیمارستان فیروز آبادی
1403/02/18
بازدید تیم اعتباربخشی از بیمارستان فیروز آبادی
در راستای اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی و با هدف ارزیابی درونی، سه شنبه 18 اردیبهشت بازدید واحد اعتباربخشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش از بیمارستان فیروزآبادی انجام شد.
کارگاه ها
Template settings