دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

مشاهده خدمت


::
# عنوان فارسی خدمت عنوان انگلیسی خدمت پیوند XML مشاهده
14 مرکز تفکر برنامه های آموزشی دانشگاه Get XML Data View Profile
15 برگزاری کارگاه ها Get XML Data View Profile
16 تهیه بسته های آموزشی Get XML Data View Profile
17 کارآموزی و کارورزی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی Get XML Data View Profile
18 مشاوره تخصصی در کلیه واحدهای EDC Get XML Data View Profile
19 ارزشیابی کارگاه های برگزار شده در EDC Get XML Data View Profile
20 بازدید از مراکز آموزشی درمانی Get XML Data View Profile
21 همکاری با سایر مراکز آموزشی Get XML Data View Profile
22 برگزاری کارگاه در مراکز آموزشی درمانی Get XML Data View Profile
23 برگزاری جشنواره های آموزشی (شهید مطهری و دکتر وثوق) Get XML Data View Profile
24 بازدید از دانشکده های تابعه Get XML Data View Profile
25 امکان آیتم آنالیز سوالات چندگزینه ای در دانشکده ها و پایش آنها در مرکز Get XML Data View Profile
26 ارزشیابی اساتید توسط نرم افزار سعاد و ماد Get XML Data View Profile
27 ارزشیابی برنامه های آموزشی Get XML Data View Profile
28 پایش برنامه های عملیاتی Get XML Data View Profile
29 انجام مطالعات کاربردی در زمینه طراحی آموزشی و برنامه ریزی درسی Get XML Data View Profile
30 بازدید و پایش فعالیت های دفاتر توسعه در دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی Get XML Data View Profile
::