مرکز مطالعات و توسعه آموزش- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۰ | 
کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی  در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار شد. برنامه ریزی کارگاه با واحد توانمند سازی هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) بوده است.
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
عکس و خبر : فرشاد پوررسول
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.31431.52825.fa
برگشت به اصل مطلب