مرکز مطالعات و توسعه آموزش- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 

کارگاه  "آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی " در تاریخ ۱/۵/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سایت  کامپیوتر   دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر آرین خصال برگزارگردید. برنامه ریزی و اجرا کارگاه با واحد رشد و بالندگی هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) بوده است.
 

AWT IMAGE
AWT IMAGE

عکس و خبر : فرشاد پوررسول

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.31431.52332.fa
برگشت به اصل مطلب