مرکز مطالعات و توسعه آموزش- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه Action training

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
کارگاه Action training  در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر تورانی برگزار شد . برنامه ریزی و اجرا کارگاه با واحد " رشد و بالندگی هئیت علمی" مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی می باشد.

AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE


عکس : فرشاد پوررسول
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.31431.52325.fa
برگشت به اصل مطلب