مرکز مطالعات و توسعه آموزش- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه Mendhy , mindmap , concept map

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۳۱ | 

کارگاه Mendhy ,mindmap ,concept map  برگزار شد. این کارگاه در تاریخ ۳۱/۴/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سایت ۱۰۰ نفره دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر شجری  برگزار شد. برنامه ریزی و اجرا کارگاه با واحد رشد و بالندگی هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC) بوده است.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

عکس : فرشاد پوررسول

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.31431.52206.fa
برگشت به اصل مطلب