مرکز مطالعات و توسعه آموزش- کارگاه های برگزار شده
برگزاری کارگاه ارزشیابی (۲)

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۲۸ | 

کارگاه  " ارزشیابی (۲)jump  triple& Simulation,Checklist,essay,Portfolio,minniCEX " درتاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸  با تدریس خانم دکتر مسرور در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد .  برنامه ریزی و اجرای کارگاه  با واحد رشد و بالندگی هیئت علمی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(EDC) بوده است.

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

عکس و خبر : فرشاد پوررسول

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.31431.52095.fa
برگشت به اصل مطلب