مرکز مطالعات و توسعه آموزش- اخبار و رویدادها
واحد رشد و بالندگی اعضای هیات علمی برگزار می کند کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱۱ | 
معاونت برنامه ریزی و توسعه آموزش پزشکی دانشکده پزشکی در راستای برگزاری کارگاه توانمندسازی ویژه اعضای محترم هیات علمی در نظر دارد کارگاه "آشنایی با برگزاری آزمون به روش PMP و Key features" در تاریخ ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ از ساعت ۸ الی ۱۳:۳۰ در محل سالن کنفرانس دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار نماید.
برنامه کارگاه به شرح ذیل می باشد.  

 برنامه کارگاه "آشنایی با  برگزاری آزمون به روش PMP و Key features "
ساعت زمان عنوان مدرس
۸:۲۰-۸ ۲۰ دقیقه پیش آزمون
۸:۳۰-۸:۲۰ ۱۰ دقیقه روش های آزمون فراتر از سؤالات چند گزینه ای دکتر مرتضی حسن زاده
۹:۰۰-۸:۳۰ ۳۰ دقیقه کلیات آزمون PMP: کاربردها، انواع، مزایا، ویژگی ها دکتر مرتضی حسن زاده
۹:۳۰-۹:۰۰ ۳۰ دقیقه جزییات طرح یک آزمون PMP: نحوه طرح سوال استاندارد، روش نمره دهی، روش اجرا، استفاده بهینه از قابلیت های برتر PMP دکتر علی بیداری
۱۰:۱۵-۹:۳۰ ۴۵ دقیقه کار گروهی طراحی آزمون به روش PMP مدرسین کارگاه
۱۰:۳۰-۱۰:۱۵ ۱۵ دقیقه استراحت و پذیرایی
۱۰:۴۵-۱۰:۳۰ ۱۵ دقیقه کلیات آزمون به روش Key features دکتر مرتضی حسن زاده
۱۱:۱۵-۱۰:۴۵ ۳۰ دقیقه جزییات طرح یک آزمون Key features دکتر علی بیداری
۱۲:۱۵-۱۱:۱۵ ۶۰ دقیقه کارگروهی طراحی آزمون Key features مدرسین کارگاه
۱۲:۲۵-۱۲:۱۵ ۱۰ دقیقه پرسش و پاسخ مدرسین کارگاه
۱۲:۳۵-۱۲:۲۵ ۱۰ دقیقه پس آزمون و جمع بندی کارگاه
۱۳:۲۰-۱۲:۳۵ ۴۵ دقیقه ناهار و نماز
 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.30075.52886.fa
برگشت به اصل مطلب