مرکز مطالعات و توسعه آموزش- اخبار و رویدادها
برگزاری دومین نشست کارگروه تحول و نوآوری دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۴ | 

دومین نشست مشترک کارگروه پایش با سایر گروه های تحول و نوآوری در آموزش دانشگاه با حضور دبیران بسته های تحول و اعضاء کارگروه ها در تاریخ ۲۷/۴/۹۶ در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی برگزار شد. در این جلسه مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی حضور داشتند. موارد مورد بحث در جلسه چالش ها فراروی هر یک از کارگروه ها و راه کارهای اجرایی آن بود همچنین نتیجه ارزیابی انطباق در سامانه پایش برای هر یک از کارگروه ها مطرح و نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد. در انتها پیگیری شاخص های رصد سامانه (آتنا) و انجام فعالیت های ماه های آتی طبق سامانه پایش به اعضاء و دبیران تاکید شد.
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
عکس : فرشاد پوررسول
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.30075.52512.fa
برگشت به اصل مطلب