مرکز مطالعات و توسعه آموزش- اخبار و رویدادها
برگزاری اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۱ | 
اولین جلسه کمیته برنامه ریزی درسی دانشگاه در تاریخ ۳۱/۴/۹۶ از ساعت ۱۰الی ۱۲ با حضور نمایندگان دانشکده های بهداشت " پرستاری " پزشکی " پیراپزشکی " مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی و طب سنتی در سالن جلسات مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی (EDC)  برگزار شد .     
موارد مورد بحث در این جلسه  :  
فعال نمودن کمیته های برنامه ریزی درسی دانشکده ها
نحوه بازنگری و بررسی برنامه های درسی
همکاری در ترجمه فارسی  ( امی  گاید ها ) وتهیه محتوای آموزشی مرتبط با برنامه ریزی درسی گفتگو شد .
مقرر شد برای جلسه آتی که در تاریخ شنبه ۱۴مرداد ۱۳۹۶ برگزار شد . نمایندگان برنامه عملیاتی کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده مربوطه را آماده و ارائه نمایند .
 
AWT IMAGE
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.30075.52320.fa
برگشت به اصل مطلب