مرکز مطالعات و توسعه آموزش- اخبار و رویدادها
آخرین جلسه کمیته دانش پژوهی در سال 1396

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۲ | 

آخرین جلسه کمیته دانش پژوهی روز دوشنبه 22/3/96 راس ساعت 8 صبح در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با حضور دبیر محترم و اعضای کمیته تشکیل گردید.

 در این جلسه طبق روال سابق به درخواست اعضاء محترم هیات علمی رسیدگی و امتیازات لازم زیر نظر اعضاء کمیته دانش پژوهی محاسبه گردید و تصمیم بر آن شد که آخرین جلسه در سال 1396 باشد و پس از این طبق آئین نامه جدید دانش پژوهی درخواست اعضاء در سامانه وزارت بهداشت ثبت و مطابق آئین نامه جدید و به شیوه جدید بررسی خواهد شد.

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز مطالعات و توسعه آموزش:
http://iums.ac.ir/find.php?item=75.30075.38827.fa
برگشت به اصل مطلب