دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش کارگاه های برگزار شده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 9 | تعداد کل بازدید های مطالب: 750 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی - ۱۳۹۶/۵/۱۰ -
:: برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: برگزاری کارگاه Action training - ۱۳۹۶/۵/۱ -
:: برگزاری کارگاه Mendhy , mindmap , concept map - ۱۳۹۶/۴/۳۱ -
:: برگزاری کارگاه ارزشیابی (۲) - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: برگزاری کارگاه روش تحقیق کیفی مقدماتی - ۱۳۹۶/۴/۲۸ -
:: برگزاری کارگاه SPSS - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه (اصول و مبانی ترجمه پیشرفته) - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -
:: برگزاری کارگاه (طراحی سئوال) - ۱۳۹۶/۴/۲۵ -