دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

بایگانی بخش کارگاه های برگزار شده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 27 | تعداد کل بازدید های مطالب: 2,909 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تدریس مقدماتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کارگاه " ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز " توسط  سرکار خانم دکتر مسرور درتاریخ ۱۸/۱۰/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه( آموزش پاسخگو)

کارگاه (آموزش پاسخگو) در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ درسالن کنفرانس طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه (آموزش پاسخگو)

کارگاه (آموزش پاسخگو) در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ درسالن کنفرانس طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد 

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی در تاریخ ۲۶/۹/۹۶ از ساعت ۱۳الی ۸ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر کبیر برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه مبانی طب سنتی

کارگاه "آشنایی با مبانی طب سنتی ایران" در تاریخ ۱۳/۹/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ با تدریس خانم دکتر قدس برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه اصول فرایند نویسی

کارگاه "آشنایی با اصول فرایند نویسی / استاندارد سازی و ارتقای فرایند" درتاریخ ۱۱آذر۱۳۹۶ ازساعت ۱۲- ۸:۳۰ با تدریس آقای دکتر آیدین آرین خصال در سالن شهید مفتح دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Patent ثبت اختراع مالکیت معنوی

کارگاه "ثبت اختراع مالکیت معنوی Patent" درتاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲ الی ۸ با تدریس خانم دکتر مهروی برگزار شده.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه "تاثیرمهارت مدیریت موفق در حرفه"

کارگاه "تاثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه" درتاریخ 7/9/96  درسالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی توسط آقای دکتر ملکوتی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تدریس مقدماتی

کارگاه "روش تدریس مقدماتی" تاریخ 22/8/96 از ساعت 13 الی 8 در سالن  آمفی تاتر واقع در طبقه هم کف کتابخانه مرکزی با تدریس خانم دکتر مسرور برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه آیین نگارش انگلیسی (نگارش جملات پیچیده)

کارگاه "آیین نگارش انگلیسی (نگارش جملات پیچیده)" در تاریخ ۲۰/۸/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر دهناد برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آیین نگارش انگلیسی

کارگاه "آیین نگارش انگلیسی (ویژگی های متون علمی)" در تاریخ ۱۳/۸/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت کامپیوتر صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتردهناد برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه (مدیریت تعارضات و تغییر در گروه)

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه تولید محتوا (۱)

کارگاه "تولید محتوا (۱)" در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت ۱۰۰ نفره کامپیوتر دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر عمرانی  برگزار شد. 

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه (END NOTE)

کارگاه آموزشی (END NOTE)  در تاریخ 24/7/96 از ساعت 13الی 8 در سایت کامپیوتری صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر لنگری زاده برگزار شد . شرکت کنندگاه هیئت علمی دانشگاه می باشند

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ارزشیابی برنامه

کارگاه  ارزشیابی برنامه   در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ از ساعت  ۱۳ الی ۸ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر سهرابی برگزار شد 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه سخنرانی موثر برای اعضای هیات علمی دانشگاه

کارگاه سخنرانی موثر برای اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ ۱۸/۷/۹۶ از ساعت ۱۳الی ۸ در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه مالکیت معنوی ثبت و اختراع

کارگاه (معنوی ثبت و اختراع ) در تاریخ ۱۵/۷/۹۶ در سالن شهید افختاریان از ساعت ۸الی ۱۳ با تدریس خانم دکتر مهروی برگزار شد . هماهنگی و اجرا با واحد توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوده است .

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی

کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی  در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار شد

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

کارگاه  "آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی " در تاریخ ۱/۵/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سایت  کامپیوتر   دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر آرین خصال برگزارگردید. 

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Action training

کارگاه Action training  در تاریخ ۲۸/۴/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر تورانی برگزار شد

img_yw_news
شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Mendhy , mindmap , concept map

کارگاه Mendhy ,mindmap ,concept map  برگزار شد. این کارگاه در تاریخ ۳۱/۴/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سایت ۱۰۰ نفره دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر شجری  

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ارزشیابی (۲)

کارگاه  " ارزشیابی (۲)jump  triple& Simulation,Checklist,essay,Portfolio,minniCEX " درتاریخ ۲۷/۴/۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸  با تدریس خانم دکتر مسرور 

img_yw_news
چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تحقیق کیفی مقدماتی

کارگاه  روش تحقیق کیفی مقدماتی  در تاریخ ۲۶/۴/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد . برنامه ریزی و اجرا با واحد رشد و بالندگی هیئت علمی  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی.

img_yw_news
یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه SPSS

کارگاه  (SPSS) در تاریخ ۲۴/۴/۹۶ در سایت ۱۰۰ نفره کامپیوتر دانشکده پزشکی از ساعت ۱۳ الی ۸  با تدریس خانم دکتر جانانی برگزار شد

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1