دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش کارگاه های برگزار شده

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 32 | تعداد کل بازدید های مطالب: 7,612 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷ -

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی در تاریخ ۹/اردیبهشت/۹۷ توسط آقای دکتر کبیر در سالن کتابخانه مرکزی از ساعت ۸ الی ۱۳ برگزار شد. برنامه ریزی و اجرا با واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی (EDC)  بوده است.

img_yw_news
پنجشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تحقیقاتی مقدماتی

کارگاه "روش تحقیق مقدماتی" در تاریخ ۲۵/۱۱/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سالن شهید افتخاریان برگزار گردید.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه مدیریت دانش و اشتراک دانش

کارگاه "مدیریت دانش و اشتراک دانش" در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۶ ازساعت ۸ الی ۱۰  در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر ملکوتی برگزار شد . برنامه ریزی و اجرا کارگاه با (واحد رشد و بالندگی هیئت علمی) مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC بوده است .

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزاری گارگاه طراحی آماری آزمایش ۱ و ۲

img_yw_news
چهارشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۶ -

برگزرای کارگاه Endnote

برگزرای کارگاه   Endnote کارگاه آموزشی “Enddote”  در تاریخ ۱۶/۱۱/۹۶ با تدریس آقای دکتر لنگری زاده در محل سایت صد نفره دانشکده پزشکی برگزار شد . برنامه ریزی و اجرا با واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی EDC  بوده است.

img_yw_news
سه شنبه ۲۶ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تدریس مقدماتی

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

کارگاه " ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و آیتم آنالیز " توسط  سرکار خانم دکتر مسرور درتاریخ ۱۸/۱۰/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی برگزار شد

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه( آموزش پاسخگو)

کارگاه (آموزش پاسخگو) در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ درسالن کنفرانس طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد.

img_yw_news
سه شنبه ۱۲ دی ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه (آموزش پاسخگو)

کارگاه (آموزش پاسخگو) در تاریخ ۱۰/۱۰/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ درسالن کنفرانس طبقه هشتم کتابخانه مرکزی دانشگاه برگزار شد 

img_yw_news
یکشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تحقیق مقدماتی

کارگاه روش تحقیق مقدماتی در تاریخ ۲۶/۹/۹۶ از ساعت ۱۳الی ۸ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر کبیر برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه مبانی طب سنتی

کارگاه "آشنایی با مبانی طب سنتی ایران" در تاریخ ۱۳/۹/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ با تدریس خانم دکتر قدس برگزار شد

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه اصول فرایند نویسی

کارگاه "آشنایی با اصول فرایند نویسی / استاندارد سازی و ارتقای فرایند" درتاریخ ۱۱آذر۱۳۹۶ ازساعت ۱۲- ۸:۳۰ با تدریس آقای دکتر آیدین آرین خصال در سالن شهید مفتح دانشکده پیراپزشکی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه Patent ثبت اختراع مالکیت معنوی

کارگاه "ثبت اختراع مالکیت معنوی Patent" درتاریخ ۱۱ آذر ۱۳۹۶ از ساعت ۱۲ الی ۸ با تدریس خانم دکتر مهروی برگزار شده.

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه "تاثیرمهارت مدیریت موفق در حرفه"

کارگاه "تاثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه" درتاریخ 7/9/96  درسالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی توسط آقای دکتر ملکوتی برگزار شد.

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش تدریس مقدماتی

کارگاه "روش تدریس مقدماتی" تاریخ 22/8/96 از ساعت 13 الی 8 در سالن  آمفی تاتر واقع در طبقه هم کف کتابخانه مرکزی با تدریس خانم دکتر مسرور برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه آیین نگارش انگلیسی (نگارش جملات پیچیده)

کارگاه "آیین نگارش انگلیسی (نگارش جملات پیچیده)" در تاریخ ۲۰/۸/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر دهناد برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آیین نگارش انگلیسی

کارگاه "آیین نگارش انگلیسی (ویژگی های متون علمی)" در تاریخ ۱۳/۸/۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت کامپیوتر صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتردهناد برگزار شد.

img_yw_news
چهارشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه (مدیریت تعارضات و تغییر در گروه)

img_yw_news
سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه تولید محتوا (۱)

کارگاه "تولید محتوا (۱)" در تاریخ ۳۰/۷/۱۳۹۶ از ساعت ۱۳ الی ۸ در سایت ۱۰۰ نفره کامپیوتر دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر عمرانی  برگزار شد. 

img_yw_news
دوشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۶ -

​برگزاری کارگاه (END NOTE)

کارگاه آموزشی (END NOTE)  در تاریخ 24/7/96 از ساعت 13الی 8 در سایت کامپیوتری صد نفره دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر لنگری زاده برگزار شد . شرکت کنندگاه هیئت علمی دانشگاه می باشند

img_yw_news
یکشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه ارزشیابی برنامه

کارگاه  ارزشیابی برنامه   در تاریخ ۲۳/۷/۹۶ از ساعت  ۱۳ الی ۸ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس خانم دکتر سهرابی برگزار شد 

img_yw_news
سه شنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه سخنرانی موثر برای اعضای هیات علمی دانشگاه

کارگاه سخنرانی موثر برای اعضای هیات علمی دانشگاه در تاریخ ۱۸/۷/۹۶ از ساعت ۱۳الی ۸ در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار شد.

img_yw_news
یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه مالکیت معنوی ثبت و اختراع

کارگاه (معنوی ثبت و اختراع ) در تاریخ ۱۵/۷/۹۶ در سالن شهید افختاریان از ساعت ۸الی ۱۳ با تدریس خانم دکتر مهروی برگزار شد . هماهنگی و اجرا با واحد توانمندسازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی بوده است .

img_yw_news
سه شنبه ۱۰ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی

کارگاه روش های آموزش بالینی و درمانگاهی  در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سالن شهید افتخاریان دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر سلطانی عربشاهی برگزار شد

img_yw_news
یکشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۶ -

برگزاری کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی

کارگاه  "آشنایی با نرم افزارهای تحلیل داده های کیفی " در تاریخ ۱/۵/۹۶ از ساعت ۸ الی ۱۳ در سایت  کامپیوتر   دانشکده پزشکی با تدریس آقای دکتر آرین خصال برگزارگردید. 

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1