دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اهم شرح وظایف واحد ارزشیابی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه

 
 • تعیین نماینده از دفاتر توسعه دانشکده ها جهت کمیته ارزشیابی مرکز مطالعات دانشگاه
 • تشکیل جلسات منظم واحد ارزشیابی دانشگاه با حضور نمایندگان دانشکده ها
 • بازنگری فرم های موجود در زمینه ارزشیابی تئوری، بالینی و سایر ...
 • بازنگری فرم های موجود در زمینه ارتقاء مرتبه و پایه اعضای هیئت علمی
 • تجزیه و تحلیل کمی و کیفی نمرات ارزشیابی جهت ارائه به کمیته های مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پایه
 • احتساب سوابق
 • و فرصت مطالعاتی
 • راه اندازی سیستم سعادت (سامانه عملکرد اعضای هئیت علمی)
 • ارزشیابی اعضای هیئت علمی در دانشکده ها توسط واحد ارزشیابی دفاتر توسعه
 • بازخورد نتایج ارزشیابی به اعضای هیئت علمی
 • ارتقاء‌کیفی آزمون های بالینی مانند (OSCE)
 • آموزش بیمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشکده ها در صورت نیاز جهت برگزاری آزمونهای OSCE
 • پایش Log book های بالینی دانشکده ها با همکاری نمایندگان کمیته ارزشیابی آنها
 • ارزشیابی تدریس نظری اعضاء‌هیئت علمی از نظر دانشجو
 • ارزشیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه براساس نظرسنجی از دانشجویان
 • نظارت و کنترل واحد ارزشیابی بر برنامه های ارزیابی درونی گروه های مجری
 • همکاری با واحد توانمندسازی اساتید درخصوص روش های نوین ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه و ...
 • همکاری و تعامل با سایر دانشکده های دانشگاه در خصوص نحوه ارزشیابی
 • پایش برنامه ی عملیاتی واحد ارزشیابی و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه واحد
 • ارائه خدمات مشاوره ی تخصصی درحوزه ی ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
 • همکاری با واحد پژوهش در آموزش و داوری پروپوزال های ارائه شده در زمینه ارزشیابی
 • تالیف و ترجمه ی مقالات در حوزه ی سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی و ارائه ی بسته های آموزشی به اعضاء‌هیئت علمی
 • صدور مجوز حق التدریس به مدرسین مدعو دانشکده ها
 • همکاری مستمر با واحد سیستم سامانه عملکرد اعضای هئیت علمی دانشگاه
 • فرا ارزشیابی ارزشیابی برنامه های آموزشی و درسی ارسالی از دانشکده ها به دانشگاه
 • توسعه روشهای نوین سنجش و ارزشیابی دانشجویان
 • ارائه مشاوره به اساتید و گروههای آموزشی در خصوص روشهای نوین
 • انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش های نوین آموزش و ارزشیابی
 • <

دفعات مشاهده: 728 بار   |   دفعات چاپ: 45 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر