دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارایه خدمات مشاوره به اعضای محترم هیات علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۸/۱۰ | 
 
 
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
 
واحد برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش در نظر دارد به منظور ارتقاء توانمندی های اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه و با توجه به رسالت و اهداف این واحد، و در راستای بسته های تحول و نوآوری در آموزش پزشکی و حرکت به سوی دانشگاه های نسل سوم  با برگزاری جلسات مشاوره حضوری و غیرحضوری توسط اعضای هیئت علمی این واحد و دانشجویان دوره دکترای تخصصی آموزش پزشکی نسبت به رفع نیازهای آموزشی این عزیزان در حیطه های طراحی و تدوین طرح دوره و طرح درس، طراحی و بازنگری کوریکولوم، طراحی پروپوزال دانش پژوهی  (Scholarship of Teaching and Learning) و داوری طرح های دانش پژوهانه اقدام نماید. اعضای محترم هیئت علمی می توانند بر اساس جدول زیر در جلسات مشاوره به صورت حضوری (با تعیین وقت قبلی) یا مجازی شرکت فرمایند.
 
 
نام مشاور  
وابستگی سازمانی
روز های هفته برای برگزاری جلسات مشاوره ساعت مشاوره حضوری
با قرار قبلی
موضوعات انتظار از
 مشاوره­گیرندگان
دکتر شعله بیگدلی
 
 
 
 
عضو هیات علمی گروه آموزش پزشکی
دوشنبه ها ۱۵-۱۳ طراحی کوریکولوم
 
باز نگری کوریکولوم
 
دانش پژوهی
 
 
طراحی کوریکولوم
 
 
بازنگری کوریکولوم
 
 
طراحی پروپوزال دانش پژوهی
دکتر سلیمه گوهری نژاد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عضو هیات علمی مرکز مطالعات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
سه­شنبه­ها
و چهارشنبه ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
۱۳- ۱۱
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طراحی کوریکولوم
باز نگری
کوریکولوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
طراحی کوریکولوم
 
بازنگری کوریکولوم
 
تکمیل طرح دوره و درس­های خود
 
همکاری در تدوین و بازنگری طرح دوره ­و درس های سایر گروه های آموزشی
 
زهرا  نهاردانی دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی شنبه ها ۱۲-۱۰ طرح دوره
طرح درس
 
تکمیل طرح دوره و درس­های خود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
همکاری در تدوین و بازنگری دوره­های سایر گروه های آموزشی
هنگامه حبیبی دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی مجازی hengamehabibi@ymail.com طرح دوره
طرح درس
 
لیلا نیسانی دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی مجازی neisani۸۹@gmail.com طرح دوره
طرح درس
 
قباد رمضانی دانشجوی دکترای تخصصی آموزش پزشکی چهارشنبه ها ۱۲-۹ طرح دوره
طرح درس
 
 

دفعات مشاهده: 693 بار   |   دفعات چاپ: 42 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر