دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اطلاعات تماس با واحدها

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | 
خانم دکتر دشتی کارشناس بسته پایش تحول آموزش
کارشناس پژوهش در آموزش
۸۶۷۰۲۲۰۳
خانم طهرانی کارشناس مسئول واحد ارزشیابی
کارشناس مسئول واحد آموزش پاسخگو
۸۶۷۰۲۲۰۳
خانم دکتر امینی کارشناس مسئول رتبه بندی آموزشی دانشگاه ۸۶۷۰۲۲۵۳
خانم عباس زاده توسلی کارشناس اعتباربخشی مراکز آموزشی و درمانی و موسسه ای ۸۶۷۰۲۲۵۳
خانم سراوانی کارشناس واحد رسانه و انتشارات
کارشناس واحد رهبری آموزشی
۸۶۷۰۲۲۲۷
خانم وکیلی کارشناس واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی ۸۶۷۰۲۲۲۷
 

دفعات مشاهده: 1155 بار   |   دفعات چاپ: 101 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر