دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
مسئول واحد:  دکتر سودابه هویدامنش
کارشناس :  خانم مریم عالی پناه

تعریف واحد
واحد پژوهش مرکز مطالعات علاوه بر مدیریت پژوهشهای آموزشی مسئولیت فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی را نیز بر عهده دارد و در واحد دانش پژوهی به مدیریت فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی پرداخته می شود.
مأموریت 
بخش دانش پژوهی آموزشی از واحد پژوهش با هدف مدیریت اجرائی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه ، دانش پژوهی و دانشورانه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است .
ماموریت واحدشامل موارد زیر است
:
 • مشاوره ،آموزش و هدایت نوآوری
 • شناسائی و نمره دهی فعالیتهای دانش پژوهی دانشگاهی
 • شناسائی و ارسال نمونه های کشوری
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه
شرح وظایف
شرح وظایف واحد بخش نوآوری و دانش پژوهی
 • تعیین الویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
 • بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
 • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
 • مدیریت سامانه فعالیتهای نوآورانه
 • ارائه خدمات حمایتی ، مشاوره و ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه(پروپوزالهای نوآورانه)
 • تعیین مشاور آموزشی برای طرحهای پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیتهای نوآورانه
 • تعیین و ارسال طرحهای درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه به داوران مربوطه
 • جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
 • دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری ( از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه )جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری ویا بین المللی
 • بهداشت
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
 • برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 • پیشنهاد دستورکار ، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیتهای دانش پژوهی
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

برنامه عملیاتی 
• ارتقا برنامه های دانش پژوهی و دانشورانه
توانمندسازی اعضای هیات علمی در مورد برنامه های دانش پژوهی و دانشورانه
 

دفعات مشاهده: 922 بار   |   دفعات چاپ: 31 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر