دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

دانش پژوهی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴ | 
مسئول واحد:  دکتر سودابه هویدامنش
کارشناس :  خانم مریم عالی پناه

تعریف واحد
واحد پژوهش مرکز مطالعات علاوه بر مدیریت پژوهشهای آموزشی مسئولیت فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی را نیز بر عهده دارد و در واحد دانش پژوهی به مدیریت فعالیتهای نوآورانه و دانش پژوهی پرداخته می شود.
مأموریت 
بخش دانش پژوهی آموزشی از واحد پژوهش با هدف مدیریت اجرائی، حمایت و تسهیل فرایندهای نوآورانه ، دانش پژوهی و دانشورانه در دانشگاه علوم پزشکی تشکیل شده است .
ماموریت واحدشامل موارد زیر است
:
 • مشاوره ،آموزش و هدایت نوآوری
 • شناسائی و نمره دهی فعالیتهای دانش پژوهی دانشگاهی
 • شناسائی و ارسال نمونه های کشوری
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه
شرح وظایف
شرح وظایف واحد بخش نوآوری و دانش پژوهی
 • تعیین الویتهای آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی
 • بررسی کارشناسی و ارایه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقای دانش پژوهی آموزشی در دانشگاه
 • اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه
 • مدیریت سامانه فعالیتهای نوآورانه
 • ارائه خدمات حمایتی ، مشاوره و ارزیابی فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات مربوط به ایده های نوآورانه(پروپوزالهای نوآورانه)
 • تعیین مشاور آموزشی برای طرحهای پذیرفته شده در صورت درخواست متقاضی
 • اعلام وصول و ثبت اولیه مستندات و شواهد دانش پژوهی در سامانه فعالیتهای نوآورانه
 • تعیین و ارسال طرحهای درخواست ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه به داوران مربوطه
 • جمع بندی ارزیابی، پیشنهاد امتیاز به کمیته دانش پژوهی دانشگاهی
 • دریافت اعتراضات و اعلام نتیجه ارزیابی مجدد در کمیته دانشگاهی
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری ( از طریق سامانه فعالیتهای نوآورانه )جهت ارزیابی موارد مشمول دانش پژوهی کشوری ویا بین المللی
 • بهداشت
 • ارسال مدارک به کمیته کشوری جهت ارزیابی موارد مشمول بررسی اعتراض در کمیته دانش پژوهی
 • برگزاری جلسات کمیته دانشگاهی و اطلاع رسانی مدعوین
 • پیشنهاد دستورکار ، تنظیم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعالیتهای دانش پژوهی
 • انتشار فعالیتهای نوآورانه در سطح دانشگاه

برنامه عملیاتی 
• ارتقا برنامه های دانش پژوهی و دانشورانه
توانمندسازی اعضای هیات علمی در مورد برنامه های دانش پژوهی و دانشورانه
 

دفعات مشاهده: 38 بار   |   دفعات چاپ: 2 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر