دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

جدول برنامه کارگاههای واحد رشدوبالندگی هیأت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

به اطلاع اعضاء محترم هیئت علمی علاقتمند شرکت درکارگاه های واحد رشد و بالندگی مرکز مطالعات و توسعه آموزش می رساند که افراد متقاضی می توانند با مراجعه به سایت مرکز مطالعات واحد رشد و بالندگی (توانمند سازی) لیست کارگاه های فصل تابستان را ملاحظه و در صورت تمایل در کارگاه ها ثبت نام نمایند.

  • گذراندن ٢ کارگاه در سال (بصورت مدرس یا شرکت کننده) جهت ترفیع سالانه الزامی می باشد
  • برای ثبت نام در کارگاه ها بر روی آدرس http://roshd-edc.iums.ac.ir  کلیک نمایید

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت معاونت آموزشی -مرکز مطالعات و توسعه آموزش – واحد رشد و بالندگی مراجعه نمایی
د


برنامه سه ماهه پاییز سال 96 واحد رشد و بالندگی
 

13- 8 سالن افتخاریان 10/7/96 دکترفرشاد امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید 1
13- 8 سالن افتخاریان 11/7/96 دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه 2
13- 8 سالن کنفرانس پزشکی 12/7/96 دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی 3
13- 8 سالن افتخاریان 15/7/96 دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع 4
13- 8 سالن افتخاریان 16/7/96 دکتر امینی حفظ الصحه 5
13-8 سالن کنفرانس پزشکی 18/7/96 دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر 6
13-8 سالن کنفرانس- پزشکی 23/7/96 دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه 7
13-8 سایت صد نفره پزشکی 24/7/96 دکتر لنگری زاده Endnote 8
13-8 سالن کنفرانس- پزشکی 25/7/96 دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی 9
13-8 سایت صدنفره 29/7/96 دکتر عمرانی تولید محتوا (1) 10
13-8 سالن افتخاریان 6/8/96 دکتر مهروی Application of innovation at the university 11
13- 8 سالن افتخاریان 9/8/96 دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه 12
13-8 سایت صدنفره 13/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) 13
13-8 سالن افتخاریان 15/8/96 خانم مسرور یادگیری حل مسأله 14
13-8 سالن افتخاریان 16/8/96 دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک 15
13- 8 سایت صدنفره 20/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) 16
13-8   22/8/96 خانم مسرور روش تدریس مقدماتی 17
13-8 سایت صدنفره 27/8/96 دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) 18
13-8 سایت صدنفره 29/8/96 دکتر عمرانی تولید محتوا (2) 19
13- 8 سالن افتخاریان 7/9/96 دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه 20
13-8 سالن افتخاریان 11/9/96 دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent 21
13- 8 سالن افتخاریان 13/9/96 دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران 22
13-8 سالن افتخاریان 18/9/96 دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم 23
13-8 سالن افتخاریان 21/9/96 دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی 24
13-8 سالن افتخاریان 26/9/96 دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی 25
13- 8 سایت صدنفره 29/9/96 دکتر شوقی MaxQD 26

 


دفعات مشاهده: 522 بار   |   دفعات چاپ: 7 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر