دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

ارزشیابی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

مسئول واحد: دریادخت مسرور رودسری
 

کارشناس مسئول: سیما علیرضایی طهرانی

واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه با هدف ارتقاء‌ کیفیت ارزشیابی در کلیه حوزه ها و به منظور بالا بردن سطح کیفی آموزش دانشکده ها براساس نیازهای در حال تغییر جامعه فعالیت خود را انجام می‌دهد. اعضای فعال واحد در حوزه های مختلف ارزشیابی با مشارکت سایر واحدهای مرکز مطالعات و دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی ایران قصد ارتقاء ‌کیفی ارزشیابی در کلیه زمینه ها را دارد.
ارزشیابی یک فرآیند نظامدار است که شامل داوری ارزشی درباره موضوع مورد ارزشیابی است و مبتنی بر تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده است. با توجه به تأثیر نظام ارزشیابی در دانشگاه ها به منظور استفاده بهینه از آن در امر رتبه بندی و اعتبار بخشی دانشگاه اهمیت فرآیند ارزشیابی در دانشگاه ها را بسیار بارز نموده است.

معرفی واحد
از آنجائیکه ارزشیابی به عنوان اولین حلقه و آخرین مرحله هر فرآیند آموزشی ضامن تحقق اهداف برنامه‌های آموزشی می‌باشد. لذا انجام ارزشیابی جامع و همه جانبه برنامه های آموزشی در راهبردهای حوزه آموزش در نقشه جامع علمی دانشگاه مورد تأئید قرار گرفته است و با انجام مستمر و صحیح ارزشیابی، پیامدهای آن به منظور تصمیم و ارتقاء‌ آن ها فراهم می‌گردد.

تاریخچه
واحد ارزشیابی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال ۱۳۷۰ پس از اجرای مصوبه پانزدهمین جلسه شورای کشوری توسعه آموزش وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و به منظور ارتقاء‌کیفی آموزش و ایجاد محیط پویاتر در دانشگاه ها تشکیل گردید.

چشم انداز
واحد ارزشیابی در راستای دورنمای مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و با عنایت به ارزش ها و باورهای آموزشی و پژوهشی تمایل دارد واحد ارزشیابی در جهت کسب جایگاهی برتر گام بردارد.

ماموریت
واحد ارزشیابی ساختاری از مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه است و مأموریت دارد که جهت ارتقاء‌کیفیت آموزش و ارزشیابی اساتید را یاری نموده و به عنوان بازوی کمکی هدایت و هماهنگی فرآیند آموزشی واحد ارزشیابی دفاتر توسعه دانشکده ها کمک برتری را به عمل آورد. بدین منظور ارتقای کیفی سطح ارزشیابی براساس نیازهای آموزشی حال و آینده سیستم سلامت از اهم مأموریت های این واحد می باشد.

اهداف
این واحد در راستای نقشه جامع دانشگاه و اهداف مرکز مطالعات و توسعه فعالیت های خود را در حیطه های عملکردی زیر دنبال خواهد نمود.

 • ارزشیابی برنامه های درسی 
 • تدوین و اجرای نظام جامع ارزشیابی اعضای هیئت علمی
 • پایش ارزشیابی کیفی دوره ای اعضای هیئت علمی 
 • ارتقاء کیفی سیستم ارزیابی فراگیر
 • ارتقاء‌ کیفی آزمون های رایج در سطح دانشگاه در حوزه آموزشهای تئوری و بالینی
 • معرفی روش های نوین ارزشیابی
 • بهبود کیفیت برنامه های آموزشی
 • کمک در فرآیند ارزیابی درونی
 • انجام ارزشیابی ۳۶۰ درجه اساتید
 • انجام ارزشیابی دانشجویان
 • ارزشیابی پیشرفت تحصیل و Item Analysis
 • ارزشیابی کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط واحد رشد و بالندگی اساتید

فعالیت ها و وظایف واحد ارزشیابی
استفاده از روش های نوین و مناسب ارزشیابی در زمینه پایایی امتحانات و ارزشیابی مقطعی و ارزشیابی نهایی از جمله فعالیت های واحد ارزشیابی خواهد بود.

اهم فعالیت ها و برنامه های اجرایی
تعیین نماینده از دفاتر توسعه دانشکده ها جهت کمیته ارزشیابی دانشگاه
تشکیل جلسات منظم کمیته ارزشیابی دانشگاه با حضور نمایندگان
بازنگری فرم های موجود در زمینه ارزشیابی تئوری، بالینی و سایر ...
بازنگری فرم های موجود در زمینه ارتقاء مرتبه و پایه
راه اندازی سیستم سعادت
ارزشیابی اعضای هیئت علمی در دانشکده ها توسط واحد ارزشیابی دفاتر توسعه
بازخورد نتایج به اعضای هیئت علمی
ارتقاء‌کیفی آزمون های بالینی (OSCE)
آموزش بیمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشکده ها در صورت نیاز
کنترل Log book های بالینی دانشکده ها با همکاری نمایندگان کمیته ارزشیابی آنها
ارزشیابی تدریس نظری اعضاء‌هیئت علمی از نظر دانشجو
ارزیابی دوره های کارآموزی و کارورزی در عرصه براساس نظرسنجی از دانشجویان
نظارت و کنترل واحد ارزشیابی بر برنامه های ارزیابی درونی گروه های مجری
همکاری با واحد توانمندسازی اساتید درخصوص روش های نوین ارزشیابی دانشجو، ارزشیابی برنامه و ...
پایش برنامه ی عملیاتی واحد ارزشیابی و ارائه گزارش عملکرد شش ماهه واحد
ارائه خدمات مشاوره ی تخصصی درحوزه ی ارزشیابی به متقاضیان داخل و خارج از دانشگاه
همکاری با واحد پژوهش در آموزش و داوری پروپوزال های ارائه شده در زمینه ارزشیابی
تالیف و ترجمه ی مقالات در حوزه ی سنجش، ارزشیابی و اعتبارسنجی و ارائه ی بسته های آموزشی به اعضاء‌ هیئت علمی

 
AWT IMAGE

دفعات مشاهده: 1935 بار   |   دفعات چاپ: 137 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر