دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
مسئول واحد: سرکار خانم دریادخت مسرور رودسری
مسئول سامانه:
سرکارخانم مهندس شروین یارمحمدی
کارشناس: سرکار خانم فاطمه وکیلی بیجار
 
به نام خداوند عزیز و توانا
 
واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
با توجه به شواهد و مستندات، اعضای هیئت علمی، بزرگترین منابع دانشگاهها وتربیت کننده نیروی انسانی در نظام بهداشت، درمان وآموزش پزشکی هستند. ارتقای توانمندیهای اساتید محترم، موجب ارتقای عملکرد کلی دانشگاه و دانشجویان می شود. یافتن عوامل مؤثر برتوانمندیهای استادان و به کارگیری آنها، راهکار اساسی در زمینه ارتقای کیفیت آموزش عالی است. همان طور که شاعر می فرماید:

هزار نکته باریکتر ز مو اینجاست                       نه هر که سر بتراشد قلندری داند

امروزه برای تدریس و آموزش، علاوه بر تسلط علمی، دانش روانشناسی و توانمندیهای تدریس نیزلازم است. توانمندی تدریس به کارگیری مدبرانه مهارتهای تکنیکی و ارتباطی، دانش، استدلال، عواطف و ارزشها در محیط است. این توانمندی مستلزم مجموعه شناخت ها، گرایشها و مهارتهایی است که مدرس با کسب آنها می تواند به پرورش جسمی، عقلی، عاطفی، اجتماعی و معنوی دانشجویان کمک کند. کسب دانش در مورد توانمندیهای تدریس استادان، وضعیت موجود را آشکار نموده، و امکان برنامه ریزی برای ارتقا را فراهم می سازد.

هر عضو هیئت علمی به طور مستمر در مسیر آموزش و یادگیری قرار دارد تا بتواند به نحو موثری نقش حرفه ای خود را ایفا نماید. در این مسیر هفت حیطه اصلی استانداردهای آموزشی استاد توانمند در علوم پزشکی باید مورد توجه قرار گیرد که عبارتند از: ارزش ها و باورها، دانش پژوهی، زبان ادبیات و فرهنگ، مدیریت و رهبری، طراحی و اجرای فعالیت های آموزشی، ارزشیابی و تدریس و حمایت همه جانبه فراگیران.
این واحد به منظور ارتقای توانایی های اعضای هیئت علمی، به ویژه اعضای هیئت علمی جدید در زمینه آموزش و تدریس، تشکیل شده است. از مهمترین وظایف این واحد، نیازسنجی از اعضای هیئت علمی در خصوص نیازهای عمده ایشان در امر یاددهی و یادگیری و برگزاری کلاس ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب در زمینه مربوطه می باشد.

در این راستا برای رسیدن به اهداف مذکور واحد رشد و بالندگی کارگاه های متعددی را در زمینه های آموزشی و پژوهشی برنامه ریزی کرده و در ابتدای هر سال جهت اطلاع اعضای هیئت علمی در سایت EDC اعلام می نماید. همچنین این واحد برای اعضای هیئت علمی جدیدالورود برنامه زمانبندی شده جداگانه ای را تدوین کرده است. برنامه مذکور به صورت سالانه در شهریور و مهر ماه هر سال برگزار می گردد.

دفعات مشاهده: 2329 بار   |   دفعات چاپ: 131 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر