دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای هیئت علمی مرکز
دکتر مرضیه نجومی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مسئول واحد دانش پژوهی
مسئول واحد اعتباربخشی بیمارستان ها
mnojomi@iums.ac.ir
mnojomi@gmail.com
سوابق علمی و اجرایی
Google Scholar


خانم دریا دخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مسئول واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
مسئول واحد جشنواره های آموزشی
مسئول واحد ارزشیابی
مسئول پایش برنامه عملیاتی
سوابق علمی و اجرایی
 

اعضای هیئت علمی مرکز به ترتیب حروف الفبا

 
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
سوابق علمی و اجرایی

دکتر حمیدرضا برادران
مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی
سوابق علمی و اجرایی
دکتر شعله بیگدلی
مسئول واحد آموزش پاسخگو
سوابق علمی و اجرایی
دکتر لیلا جانانی
مسئول واحد آموزش مجازی
سوابق علمی و اجرایی
دکتر افسانه دهناد
مسئول واحد رهبری آموزشی
مسئول واحد اعتباربخشی موسسه ای
سوابق علمی و اجرایی
دکتر معصومه خیرخواه
مسئول مرکز آزمون دکتر شهنام صدیق معروفی
مسئول واحد پژوهش در آموزش
مسئول پایش بسته های تحول در آموزش
سوابق علمی و اجرایی
دکتر علی کبیر
مسئول واحد هماهنگی دفاتر توسعه
سوابق علمی واجرایی
دکتر جلیل کوهپایه زاده
مسئول واحد رسانه و انتشارات
مسئول کمیته مشورتی دانشجویی
مسئول پایش بسته های تحول در آموزش
سوابق علمی و اجرایی
دکتر سلیمه گوهری نژاد
مسئول واحد پایش برنامه عملیاتی مرکز دکتر اکرم هاشمی

 


دفعات مشاهده: 2744 بار   |   دفعات چاپ: 115 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر