دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

اعضای هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 

اعضای هیئت علمی مرکز
دکتر مرضیه نجومی
مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مسئول واحد دانش پژوهی
مسئول واحد اعتباربخشی بیمارستان ها
mnojomi@iums.ac.ir
mnojomi@gmail.com
سوابق علمی و اجرایی
Google Scholar


خانم دریا دخت مسرور رودسری
معاون مرکز مطالعات و توسعه آموزش
مسئول واحد رشد و بالندگی اعضای هیئت علمی
مسئول واحد جشنواره های آموزشی
مسئول واحد ارزشیابی
مسئول پایش برنامه عملیاتی
سوابق علمی و اجرایی
 

اعضای هیئت علمی مرکز به ترتیب حروف الفبا

 
معاون پژوهشی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی
سوابق علمی و اجرایی

دکتر حمیدرضا برادران
مسئول واحد برنامه ریزی آموزشی
سوابق علمی و اجرایی
دکتر شعله بیگدلی
مسئول واحد آموزش پاسخگو
سوابق علمی و اجرایی
دکتر لیلا جانانی
مسئول واحد آموزش مجازی
سوابق علمی و اجرایی
دکتر افسانه دهناد
مسئول واحد رهبری آموزشی
مسئول واحد اعتباربخشی موسسه ای
سوابق علمی و اجرایی
دکتر معصومه خیرخواه
مسئول مرکز آزمون دکتر شهنام صدیق معروفی
مسئول واحد پژوهش در آموزش
مسئول پایش بسته های تحول در آموزش
سوابق علمی و اجرایی
دکتر علی کبیر
مسئول واحد هماهنگی دفاتر توسعه
سوابق علمی واجرایی
دکتر جلیل کوهپایه زاده
مسئول واحد رسانه و انتشارات
مسئول کمیته مشورتی دانشجویی
مسئول پایش بسته های تحول در آموزش
سوابق علمی و اجرایی
دکتر سلیمه گوهری نژاد
مسئول واحد پایش برنامه عملیاتی مرکز دکتر اکرم هاشمی

 


دفعات مشاهده: 1331 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر