دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برنامه سه ماهه پاییز سال ۹۶ واحد رشد و بالندگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
         به اطلاع می رساند کارگاه های یاییز ۹۶ واحد رشد و بالندگی جهت اعضای هیأت علمی  اعلام گردید و لینک ثبت نام از روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۸ فعال می گردد و متقاضیان جهت شرکت در کارگاه ها می توانند از طریق مراجعه به سایت معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- واحد رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی اقدام نمایند. بدیهی است به جهت ارتقاء کیفیت آموزش و با عنایت به کمبود فضای آموزشی  اولویت با افرادی خواهد بود که نسبت به ثبت نام خود زودتر اقدام نمایند.
 
واحد رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
 
برنامه سه ماهه پاییز سال ۹۶ واحد رشد و بالندگی
 
 
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۷/۹۶ دکترفرشاد امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید ۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۷/۹۶ دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه ۲
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۲/۷/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی ۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۵/۷/۹۶ دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع ۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۷/۹۶ دکتر امینی حفظ الصحه ۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۸/۷/۹۶ دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر ۶
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۳/۷/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه ۷
۱۳-۸ سایت صد نفره پزشکی ۲۴/۷/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۸
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۵/۷/۹۶ دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی ۹
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۷/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۱) ۱۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۶/۸/۹۶ دکتر مهروی Application of innovation at the university ۱۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۹/۸/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه ۱۲
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۳/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) ۱۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۵/۸/۹۶ خانم مسرور یادگیری حل مسأله ۱۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۶/۸/۹۶ دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک ۱۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) ۱۶
۱۳-۸ ۲۲/۸/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۱۷
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۷/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) ۱۸
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۸/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۲) ۱۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۷/۹/۹۶ دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه ۲۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۱/۹/۹۶ دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent ۲۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۳/۹/۹۶ دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران ۲۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۹/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم ۲۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۱/۹/۹۶ دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی ۲۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۶/۹/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۲۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۹/۹/۹۶ دکتر شوقی MaxQD ۲۶


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
کلیدواژه ها: برنامه سه ماهه پاییز سال 96 واحد رشد و بالندگی |

دفعات مشاهده: 530 بار   |   دفعات چاپ: 43 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر