دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه برنامه سه ماهه پاییز سال ۹۶ واحد رشد و بالندگی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۲۲ | 
قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه
         به اطلاع می رساند کارگاه های یاییز ۹۶ واحد رشد و بالندگی جهت اعضای هیأت علمی  اعلام گردید و لینک ثبت نام از روز سه شنبه ۹۶/۶/۲۸ فعال می گردد و متقاضیان جهت شرکت در کارگاه ها می توانند از طریق مراجعه به سایت معاونت آموزشی- مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی- واحد رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی اقدام نمایند. بدیهی است به جهت ارتقاء کیفیت آموزش و با عنایت به کمبود فضای آموزشی  اولویت با افرادی خواهد بود که نسبت به ثبت نام خود زودتر اقدام نمایند.
 
واحد رشد و بالندگی اعضای هیأت علمی
 
برنامه سه ماهه پاییز سال ۹۶ واحد رشد و بالندگی
 
 
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۰/۷/۹۶ دکترفرشاد امینی تداخلات طب سنتی با طب جدید ۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۱/۷/۹۶ دکتر ملکوتی ارتباط مدیریت و رهبری در گروه ۲
۱۳- ۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۲/۷/۹۶ دکتر پیروی روش تحقیق کیفی- پدیدارشناسی ۳
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۵/۷/۹۶ دکتر مهروی مالکیت معنوی ثبت و اختراع ۴
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۶/۷/۹۶ دکتر امینی حفظ الصحه ۵
۱۳-۸ سالن کنفرانس پزشکی ۱۸/۷/۹۶ دکتر سلطانی سخنرانی مؤثر ۶
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۳/۷/۹۶ دکتر سهرابی ارزشیابی برنامه ۷
۱۳-۸ سایت صد نفره پزشکی ۲۴/۷/۹۶ دکتر لنگری زاده Endnote ۸
۱۳-۸ سالن کنفرانس- پزشکی ۲۵/۷/۹۶ دکتر نجومی
دکتر برادران
روش مطالعات مداخله ای در آموزش پزشکی ۹
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۷/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۱) ۱۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۶/۸/۹۶ دکتر مهروی Application of innovation at the university ۱۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۹/۸/۹۶ دکتر ملکوتی مدیریت تعارضات و مدیریت تغییر در گروه ۱۲
۱۳-۸ سایت صدنفره ۱۳/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی(ویژگی های متون علمی) ۱۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۵/۸/۹۶ خانم مسرور یادگیری حل مسأله ۱۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۶/۸/۹۶ دکتر سلطانی یادگیری در گروه کوچک ۱۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۰/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی( نگارش جملات پیچیده) ۱۶
۱۳-۸ ۲۲/۸/۹۶ خانم مسرور روش تدریس مقدماتی ۱۷
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۷/۸/۹۶ دکتر دهناد آیین نگارش انگلیسی (نگارش مقاله) ۱۸
۱۳-۸ سایت صدنفره ۲۹/۸/۹۶ دکتر عمرانی تولید محتوا (۲) ۱۹
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۷/۹/۹۶ دکتر ملکوتی تأثیر مهارت مدیریت موفق در حرفه و در جایگاه گروه های مشابه ۲۰
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۱/۹/۹۶ دکتر مهروی ثبت اختراع،مالکیت معنوی و patent ۲۱
۱۳- ۸ سالن افتخاریان ۱۳/۹/۹۶ دکتر قدس آشنایی با مبانی طب سنتی ایران ۲۲
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۱۸/۹/۹۶ دکتر سیدفاطمی چگونه یک پایان نامه را هدایت کنیم ۲۳
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۱/۹/۹۶ دکتر سلطانی تفکر  و استدلال بالینی ۲۴
۱۳-۸ سالن افتخاریان ۲۶/۹/۹۶ دکتر کبیر روش تحقیق مقدماتی ۲۵
۱۳- ۸ سایت صدنفره ۲۹/۹/۹۶ دکتر شوقی MaxQD ۲۶


CAPTCHA code
کلیدواژه ها: برنامه سه ماهه پاییز سال 96 واحد رشد و بالندگی |

دفعات مشاهده: 827 بار   |   دفعات چاپ: 89 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر