دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences


ارتباط دانشگاه با صنعت
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


اتوماسیون اداری
سامانه بایگانی الکترونیک
آموزش ضمن خدمت

شرح وظایف

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۱ | 
اهم شرح وظايف واحد ارزشيابي
مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه


 • تعيين نماينده از دفاتر توسعه دانشكده ها جهت كميته ارزشيابي مرکز مطالعات دانشگاه
 • تشكيل جلسات منظم واحد ارزشيابي دانشگاه با حضور نمايندگان دانشکده ها
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارزشيابي تئوري، باليني و ساير ...
 • بازنگري فرم هاي موجود در زمينه ارتقاء مرتبه و پايه اعضاي هيئت علمي
 • تجزيه و تحليل کمي و کيفي نمرات ارزشيابي جهت ارائه به کميته هاي مربوطه:
 • ارتقا مرتبه و پايه
 • احتساب سوابق
 • و فرصت مطالعاتي
 • راه اندازي سيستم سعادت (سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي)
 • ارزشيابي اعضاي هيئت علمي در دانشكده ها توسط واحد ارزشيابي دفاتر توسعه
 • بازخورد نتايج ارزشيابي به اعضاي هيئت علمي
 • ارتقاء‌كيفي آزمون هاي باليني مانند (OSCE)
 • آموزش بيمار استاندارد شده و ارسال آنها به دانشكده ها در صورت نياز جهت برگزاري آزمونهاي OSCE
 • پايش Log book هاي باليني دانشكده ها با همكاري نمايندگان كميته ارزشيابي آنها
 • ارزشيابي تدريس نظري اعضاء‌هيئت علمي از نظر دانشجو
 • ارزشيابي دوره هاي كارآموزي و كارورزي در عرصه براساس نظرسنجي از دانشجويان
 • نظارت و كنترل واحد ارزشيابي بر برنامه هاي ارزيابي دروني گروه هاي مجري
 • همكاري با واحد توانمندسازي اساتيد درخصوص روش هاي نوين ارزشيابي دانشجو، ارزشيابي برنامه و ...
 • همکاري و تعامل با ساير دانشکده هاي دانشگاه در خصوص نحوه ارزشيابي
 • پايش برنامه ي عملياتي واحد ارزشيابي و ارائه گزارش عملكرد شش ماهه واحد
 • ارائه خدمات مشاوره ي تخصصي درحوزه ي ارزشيابي به متقاضيان داخل و خارج از دانشگاه
 • همكاري با واحد پژوهش در آموزش و داوري پروپوزال هاي ارائه شده در زمينه ارزشيابي
 • تاليف و ترجمه ي مقالات در حوزه ي سنجش، ارزشيابي و اعتبارسنجي و ارائه ي بسته هاي آموزشي به اعضاء‌هيئت علمي
 • صدور مجوز حق التدريس به مدرسين مدعو دانشکده ها
 • همکاري مستمر با واحد سيستم سامانه عملکرد اعضاي هئيت علمي دانشگاه
 • فرا ارزشيابي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و درسي ارسالي از دانشکده ها به دانشگاه
 • توسعه روشهاي نوين سنجش و ارزشيابي دانشجويان
 • ارائه مشاوره به اساتيد و گروههاي آموزشي در خصوص روشهاي نوين
 • انجام مطالعات کاربردي در زمينه ارتقا و توسعه روش هاي نوين آموزش و ارزشيابي
 • <


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 381 بار   |   دفعات چاپ: 16 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر